Mutatjuk, hogyan változott a regisztrált álláskeresők száma az elmúlt 10 év során Tatabányán

Mutatjuk, hogyan változott a regisztrált álláskeresők száma az elmúlt 10 év során Tatabányán

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatbázisa alapján megállapítható, hogy több mint 67 százalékkal csökkent a regisztrált álláskeresők átlagos száma 2012 és 2022 között Tatabányán. A vizsgált időszakban tapasztalható csökkenő tendencia csupán 2020-ban, a koronavírus-járvány kirobbanásának évében tört meg.

Ezen esztendőben közel 42 százalékkal emelkedett a Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál nyilvántartott regisztrált álláskeresők átlagos száma a 2019-es adatokhoz képest. Ettől a kivételtől eltekintve viszont minden más évben csökkenés volt tapasztalható, aminek mértéke olykor igaz csak minimális volt, máskor viszont akár a 20 százalékot is bőven meghaladta.

Regisztrált álláskeresők átlagos száma Tatabányán (2012-2022)

Regisztrált álláskeresők száma Tatabányán

 

Az NFSZ havonta frissülő adatbázisa a regisztrált álláskeresők száma mellett a nemek, korosztályok és iskolázottság szerinti összetételükről is szolgáltat információkat. Az ezen adatok alapján készült táblázatunkból látszik, hogy a vizsgált időszak során valamennyi évben a nők voltak többségben a tatabányai regisztrált álláskeresők között. A különbségek ugyanakkor a legtöbb esetben minimálisak, mindössze néhány százalékosak voltak.

A Tatabányai Járási Hivatalban regisztrált álláskeresők száma évenkénti átlagban (2012-2022)

Regisztrált álláskeresők évenként Tatabányán

 

Nagyobb eltérések mutatkoztak viszont az életkor szerinti összevetésben, amiből kiderül, hogy a regisztrált álláskeresők zömét a 25-54 éves korosztály adta. Évenkénti arányuk 59-71 százalék között mozgott az álláskeresői regiszterben. Az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy számuk – hasonlóan a 25 év alattiakéhoz – jelentős mértékben csökkent az elmúlt 10 év során, ellenben az 55 év és feletti korosztályéval, akik esetében korántsem volt tapasztalható akkora mértékű változás a korábbi évek adatihoz képest.

Ugyancsak nagy különbségek rajzolódtak ki az iskolázottság összehasonlításából is, amely adatok szerint a regisztrált álláskeresők legnagyobb, 32-44 százalékos évenkénti arányát a csupán általános iskolát végzettek tették ki Tatabányán. Őket követően a magasabb képesítések mentén az arányok fokozatosan csökkentek: a szakiskolát szakmunkásképzőt végzők 27-32 százalékos, a szakközépiskolai, technikumi képesítéssel rendelkezők 14-19 százalékos, a gimnáziumot teljesítők pedig 9-12 százalékos arányban szerepeltek az adatbázisban évenként. A sort végül a főiskolát, egyetemet végzettek zárják, akik mindössze az 5-8 százalékát jelentették Tatabánya álláskeresőinek 2012 és 2022 között.

Forrás: Az elemzést készítette a TatabanyaAllas.hu, az adatok forrása a NFSZ.